Öğretim Sistemi

 • İKÜTÜMER 'de Türkçeyi ve yabancı dillerin öğretimi, alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla, 15-20 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmektedir. Sınıflar çağdaş eğitim-öğretim ortamına uygundur. Sınıflar gerektiğinde “U” masa sistemine göre düzenlenebilmektedir. Bu da kursiyerlerin birbirlerini ve öğretmenlerini rahatlıkla görebilmelerini ve iletişim kurabilmelerini kolaylaştırmaktadır.
 • Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde  (İKÜTÜMER) Türkçeyi ve yabancı dillerin öğretiminde, dört temel dil becerisine (okuma, dinleme, konuşma, yazma) eşit derecede önem verilmektedir. Öğretim etkinlikleri her sınıfta bulunan projektör ve yüksek internet bağlantısı ile desteklenmektedir. Kurslardaki kurlar Avrupa Ortak Dil Ölçütleri Çerçeve Belgesi’ne göre planlanmıştır.
 • İKÜTÜMER ’de görev yapan öğretim elemanları üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Filoloji ve Dil Öğretmenliği bölümlerinden mezundur. Öğretim elemanları ayın zamanda İstanbul Kültür Üniversitesi ve diğer üniversitelerde akademik kariyer yapmış ya da yapmaktadırlar.
 • İKÜTÜMER ’de kurslara devam ederek temel ve orta kurları bitiren öğrenciler TÜMER Müdürlüğünce imzalanmış sertifika, Yüksek kuru başarıyla tamamlayan öğrenciler ise İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü onaylı sertifika almaya hak kazanırlar. Alınacak İKÜTÜMER sertifikaları, birçok kamu kuruluşu ile özel kuruluşlarda dil düzeyinin belirlenmesinde referans kabul edilmektedir.

 

Türkçe Kursları Avrupa Ortak Dil Kriterlerine göre belirlenmiştir.

Seviye

Hedefler

A1

Birey, günlük hayatta herkes tarafından bilinen çok basit tümcelerden yararlanarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilir. Kendini ya da başkasını tanıtabilir. Karşısındaki kişi ona yardımcı olup açık ve yavaş konuşursa iletişimi gerçekleştirebilir.

A2

Birey, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili olan basit tümceler ve terimleri kullanarak iletişimi gerçekleştirebilir. Çok sık karşılaştığı durumlarla ilgili basit bilgi alışverişini gerçekleştirebilir.

B1

Dilin açık ve net kullanıldığı yazıların ana fikrini anlayabilir. İlgi alanı ile ilgili zor metinleri de anlayabilir. Basit ama birbirleriyle bağlantılı tümceler kurabilir. Yolculuklarda ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilir. Yaşadığı olaylar hakkında bilgiler verebilir.

B2

Karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir. Alanıyla ilgili terimlerini bilir ve bu terimlerden yararlanarak görüşmeler yapabilir. Kendini akıcı ve hızlı şekilde ifade edebilir. Bir konu hakkında açık ve ayrıntılı bilgi verebilir. Güncel bir soruyu cevaplayabilir, olumlu ve olumsuz yönleriyle bilgiler verebilir.

C1

Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve ayrıntılı özetler çıkarabilir. Fazla sözcük arayışına girmeden kendini akıcı ve hızlı bir şekilde ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilir. Kendini açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde karmaşık konular hakkında ifade edebilir.

                Avrupa Dil Portfolyosu, resmi olmayan kültürler arası deneyimlerinizin ve yaşamınız boyunca okulda, mesleki eğitimde işyerinde edindiğiniz dil deneyimlerinizin kayıt ve rapor edildiği bir araçtır. Bu dosya kariyerinizde kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinizin Avrupa ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlayacaktır.

                Avrupa Dil Portfolyosu, size ait olmakla beraber işveren ve eğitimciler için dil yeterliliklerinizin örnek çalışmalar yoluyla hemen görülebilmesine de olanak tanımaktadır.
                Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşmaktadır: Dil Pasaportu, Dil Geçmişi ve Dosya. Her bölümde bunların nasıl kullanılacağına ilişkin açıklamalar bulunmaktadır.
                Dil Pasaportu belirli dönemlerde değişik dillerdeki yeterliliğinizle ilgili genel bilgileri içerir. Biçimsel nitelikleri ve kendini değerlendirme kayıtlarını tutarak önemli dil ve kültürler arası öğrenme deneyimleri ile dil yeterliliklerini / becerilerini tanımlar. Avrupa Konseyi tarafından önerilen Standart Pasaport (16 yaşından büyükler için Avrupa Dil Portfolyosu) tüm Avrupa’da denklik ve serbest dolaşım süreçlerini kolaylaştırır.
                Dil Geçmişi kişinin bildiği her bir dille neler yapabileceğini belirtmesini, mesleki eğitimde ve işyerinde edindiklerinin yanı sıra örgün eğitim sistemleri içinde ve dışında kazandığı dilsel ve kültürel deneyimleri hakkında bilgileri eklemesini sağlar. Kişinin öğrenme sürecini ve gelişimini değerlendirip, eğitim sürecini planlamasını kolaylaştırır. Ayrıca birçok dilde yeterli olma anlamında çok dilliliğe teşvik eder.
                Dosya Dil Geçmişi ve Dil Pasaportu bölümlerinde kayıtlı olan başarı ve deneyimlerinizi örneklerle açıklamanız ve belgelendirmeniz için gerekli materyalleri kayıt altına almanızı sağlar .
Avrupa Konseyi, daimi merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan devletlerarası bir organizasyondur. Temel amacı kıtanın birliğini geliştirmek; demokrasi, insan hakları ve kanunların hakimiyeti gibi temel değerlerin saygınlığını temin ederek Avrupa vatandaşlarının itibarını sağlama almaktır.
                Amaçlarından bir tanesi de Avrupa kültürel kimliği bilincini artırarak farklı kültürlerden kişiler arasında karşılıklı anlaşmayı geliştirmektir. Bu bağlamda Avrupa Konseyi tüm düzeylerde dil öğrenimine ve kültürler arası deneyimlere denklik getirmek ve bunu desteklemek için Avrupa Dil Portfolyosunun tanıtımını koordine etmektedir.
Avrupa Konseyi;
 •  Öğrenmeleri gerçekleşirken bu süreci takip etme
 •  Önemli kültürler arası temasları da içeren dil öğrenme aşama ve deneyimlerini kaydetme konularında dil öğrenenlere yardımcı araç olarak Avrupa Dil Portfolyosunu sunmuş bulunuyor.
 •  Dil öğreniminin ve deneyimlerinin gelişimini güçlendirmek
 •  Çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek
 •  Eğitim ve iş alanları arasında geçişliliği sağlamak
 •  Avrupa’da demokratik vatandaşlığı geliştirmek
 •  Dilsel çeşitliliğin değerini göstermektir.
                DİL PASAPORTU
                Bu belge kişinin dil becerilerinin, dil yeterliliklerinin ve kültürler arası deneyimlerinin bir kaydıdır.
Dil becerileri, Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesi Belgesinde sunulan yeterlilik düzeyleriyle tanımlanmaktadır. Ölçek (kendini değerlendirme çizelgesi) Dil Pasaportunda sunulmuştur. Bu ölçek, kendini değerlendirme çizelgesi olduğu gibi dil pasaportunun da bir parçasıdır.
                Pasaportun içeriği şu şekildedir:
 •  Dil becerileri profili
 •  Dil öğrenimi ve kültürler arası deneyimlerin özeti
 •  Sertifikaların ve diplomaların kaydı
                DİL GEÇMİŞİ
                Bu bölüm dil öğrenim öyküsünün bir kaydıdır ve kişinin dil öğrenim hedeflerini belirlemesine, kendini değerlendirme şemasında dil yetkinliklerini ve ilerlemesini kaydetmesine yardımcı olur.
                DOSYA
                Deneyim ve aşamaları gösteren ve belgeleyen bölümdür. Bu bölüm çeşitli kişisel çalışmaların örneklerini içerir. Dosya sahibinin sertifikaları ve diplomaları da bu bölümde yer almaktadır.
  Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla, bu portfolyo 4 dilde hazırlanmıştır (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca).