İKÜTÜMER Kursları

İKÜTÜMER KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP DENKLİĞİNİ SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

Kurlar / Courses Ortak Avrupa Metni Seviyesi
*
European Framework of Reference
Sınavlar
*
Exams
Sertifika
*
Certificate
 Kitaplar
*
Books 
Temel 1
*
Basic 1
A1

Her kurun sonunda bir sonraki kura geçiş için sınav yapılacaktır.


***


There will be an exam for advancing to the next level in the end of the course period.

Her kurun sonunda yapılacak sınavı başarıyla geçen öğrenciler seviyelerini gösteren bir sertifika alabilirler.

 
***


Students may take their certificates when they successfully finish their course levels.

YEE - Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı - A1
Temel 2
*
Basic 2
A2 YEE - Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı - A2
Orta 1
*
Intermediate 1
B1 YEE - Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı - B1
Orta 2
*
Intermediate 2
B2 YEE - Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı - B2
Yüksek
*
Advanced 
C1 YEE - Yedi İklim Türkçe Ders Kitabı - C1

İKÜTÜMER’de Türkçe Hazırlık Okuyacaklar

Düzey

Ders Saati

Süre

Ücret

A1-C1

800

9 Ay

3000$

 • Kurslara kayıt yaptırmadan önce Düzey Belirleme Sınavına girilir. Düzey Belirleme Sınavı haftanın her günü 09:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılır.
 •  Düzey Belirleme Sınavı sonucu 3 ay geçerlidir. Düzey Belirleme Sınavı sonucuna rağmen öğretim elmanı, gerekli gördüğü durumlarda kursiyerin kurunu müdürlüğün onayını alarak değiştirebilir.
 • Kurs ücretleri Türk Lirası ya da ABD Doları olarak alınır. İKÜTÜMER’den kaynaklanan nedenlerle açılamayan sınıflara yapılan kayıt ücretleri iade edilir.
 •  Kayıt dondurma geçerli mazeret gösterilmesi durumunda, sınıf değiştirme ise imkanlar dahilinde, kayıt olunan kurun ilk haftasında yapılır. Daha sonra yapılacak başvurular kabul edilmez ve devam edilmeyen kurs dönemi için ücret iade edilmez.
 • Kayıt dondurma en çok 1 yıl için geçerlidir. Bu süre içinde kurs ücretlerine zam gelmişse, kursiyerden ücret farkı alınır.  İKÜTÜMER’den kaynaklanan kayıt dondurmalarda zamlı ücret farkı alınmaz. 4 aydan fazla kayıt dondurmalarda yeniden kayıt için ücretsiz Düzey Belirleme Sınavı yapılır.
 • Mücbir sebeplerden dolayı yapılan ücret iadesinde faturanın aslı, bir adet dilekçe, öğrenciye ait kimlik belgesi ve IBAN numarası gerekmektedir.
 • İKÜTÜMER ’de kurslar yılın 12 ayı, haftanın 7 günü, 09:00 – 20:00 saatleri arasında resmî ve dinî bayram tatilleri dışında devam eder. İKÜTÜMER’den kaynaklanan nedenlerle iptal edilen kurs saatleri telafi edilir.
 •  Kursiyer ücretini ödediği kurs dönemi için, o dönemin ilk haftası içinde hakkını başka birine, aynı veya başka bir dil için devredebilir ve devrettiği kişi, devam edeceği kurun belirlenmesi için ücretsiz düzey belirleme sınavına alınır.
 •  Bir sınıfın açılabilmesi için, kurslar için belirlenmiş olan en az kursiyer sayılarına ulaşılmış olması gerekir. Grup olarak yapılacak başvurularda, birer veya ikişer aylık dönemler olarak gün ve saatleri kendine özgü yoğunlukta özel sınıflar açılabilir. Sınıfların devam etmesi ya da kapatılması, ders saatleri, sınıf ve öğretim elemanlarını değiştirme yetkisi İKÜTÜMER yönetimine aittir.
 •  Sınav uygulanan kurların son dört saatinde, beş beceriden oluşan kur bitirme sınavı yapılır. Başarılı olan kursiyer bir üst kura geçer. Başarısız olan kursiyer bir üst kura geçmek için aynı kuru, kurs ücretini ödeyerek tekrar etmek zorundadır. Kur sınavında bütün becerilerden geçmek için aşağıda belirtilen minimum notları almak gerekir.
Vize

İKÜTÜMER'de Türkçe öğrenmek isteyenler Türkiye'ye gelmeden öğrenci vizesi için başvurabilir. Bunun için bulundukları ülkedeki Türk Elçiliği ile iletişime geçebilirler.

Vize ile ilgili bilgileri aşağıdaki siteden öğrenebilirler. E-vize başvusunda bulunabilirler. 

 www.evisa.gov.tr

Ülkemize turist vizesi ile giriş yapanlar Kayıt için gerekli belgeler
 1. Pasaport
 2. Öğrenim Vizesi
 3. 6 adet vesikalık fotoğraf.

 *Ülkemize turist vizesi ile giriş yapanların İKÜTÜMER’e Türkçe kurs kaydı için öncelikle İstanbul Kültür Üniversitesi İKÜTÜMER’den ACCEPTANCE (Kabul Belgesi) almaları gereklidir.

*Öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi TÜMER’den Kabul Belgesi (ACCEPTANCE) aldıktan sonra ülkelerindeki Türk Büyükelçiliklerine başvurarak “ÖĞRENİM VİZESİ” almalıdır.

* Kabul Belgesi (ACCEPTANCE) 400 $ karşılığında verilmektedir. Bu ücret daha sonra kesin kayıt sırasında kurs ücretinden düşülecektir.

 

Sınavlarda Uygulanan Not Sistemi:

 

 

EN YÜKSEK NOT

EN DÜŞÜK NOT

Dinleme

25

15

Okuma

25

15

Karşılıklı Konuşma

15

9

Sözlü Anlatım

10

6

Yazılı Anlatım

25

15

Toplam

100

60

 

 1. Türkçe kurlarını bitiren kursiyerler İKÜTÜMER Müdürü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü onaylı sertifika alırlar.
 2. Öğrenciler /Kursiyerler derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır.  Devamsız olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz.