Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÜTÜMER) Hakkında

İKÜTÜMER'in Vizyonu

Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerini çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmak.

İKÜTÜMER'in Misyonu

Yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli eğitim ortamını oluşturmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek.
 

A1 Kurs

 

A1 Kurs

 

T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu:

Başkan: Dr. Öğr. Üyesi Emre Berkan Yeni

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Kayhan Şahan

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Türkmen

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Yağız Yalçınkaya

Üye: Öğr. Gör. İsa Kocakaplan