İKÜTÜMER Misyon ve Vizyon

İKÜ Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKÜTÜMER) vizyonu,

Türkçe ve diğer dünya dillerinin öğretilmesinde, öğretim tekniklerini çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve dünyada önde gelen bir kurum olmak. 

Misyonu,

Yurt içi ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek amacıyla gerekli eğitim ortamını oluşturmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda yapılan çalışmalara öncülük etmek.